กลอนอาลัยคุณพ่อที่จากไป (mourning poem to a beloved father at his funeral)

TSwad's picture

 

                            อาลัยคุณพ่อประสิทธิ์ เฟื่องอารมณ์
 
 
      แด่คุณพ่อผู้ก่อเกิดประเสริฐแท้               เคยอยู่ใกล้ได้เหลี่ยวแลชะแง้หา
พ่อจากไปสู่ภพใหม่ทีไกลตา                     จะถามหาก็ไม่ได้เพราะไกลกัน
      คงเหลือไว้ซึ่งความรักความคิดถึง           ให้คำนึงคิดถึงยามสุขสันติ์
คงเหลือไว้รอยอาลัยนับคืนวัน                    คุณพ่อท่านจากไปแต่เพียงกาย
      พ่อจากไปใจของแม่แทบจะขาด              ต้องนิราศพ่อจากไปทุกข์ไม่หาย
จากไปแล้วสู่ภพใหม่ที่สบาย                     ได้ที่หมายถึงสวรรค์ชั้นนิพพาน
      เมื่อพ่ออยู่เคยเคียงคู่พ่ออยู่ด้วย                จนพ่อป่วยพ่อม้วยจากลูกหลาน
ยามเจ็บไข้ลูกเฝ้าไข้พยาบาล                      พ่ออาจหาญแม้ต่างบ้านต่างเมืองมา
      พ่อหวังไว้อยากไปตายที่บ้าน                 เพราะคุณพ่อห่วงวงศ์วารจะถามหา
สุดวิสัยลูกช่วยได้จะเยียวยา                       หมดหนทางไขวคว้าหาวิธี
      ลูกได้ช่วยเต็มกำลังหาทางออก                อยู่เมืองนอกมันต่างกันด้วยวิถี
ใช้ชีวิตต่างแนวทางสร้างความดี                   พ่อช่วยชี้แนะนำทุกค่ำคืน
     ตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อไปลับ                         ไปไม่กลับพ่อไปลับไม่ยอมตื่น
ทิ้งลูกหลานวงศ์วารให้กล้ำกลืน                    คนอยู่หลังต้องผืนกลืนน้ำตา
      ขอให้พ่อไปมีสุขหมดทุกข์โศก                 ทุกข์พ่อคลายหายโรคมาถามหา
ได้ผลบุญส่งให้ได้เยียวยา                           สุขเกษมสู่โลกหน้าเมื่อลาจร
       บุตรภรรยาจะทำบุญหนุนตามส่ง              ให้ผลบุญหนุนตรงช่วยถ่ายถอน
เกิดชาติหน้าชาติใหม่ได้มีพร                       ให้สุขโขสโมสรด้วยพรธรรม
      ให้สถิตย์ ณ สวรรค์ให้พานพบ                           ได้จุติที่สงบสู่โลกสาม
มีวิมานสำราญบุญหนุนตาม                                     ให้เลิศล้ำด้วยธรรมนิรันดร์เทอญ
                                                                                                                      
 
                                                                                                                    หลวงตา
                                                                                                                     3/2/11
Undefined