(Teens & Education) UW Freshman Convocation 2010 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัย วอชิงตัน

TSwad's picture

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะแนวทางการศึกษา แนะแนวทางชีวิต สู่บัณฑิตคุณภาพ มุ่งรับใช้สังคม

 

The four Pillars of University of Washington

น้อง(ลูก)เรามากันหลายคน       เบิกบานกมลเริ่มต้นด้วยดี

คนาจารย์ผู้ทรงคุณวุติทั้งหลายอยู่ในเสื้อครุยของหลากหลายสถาบัน

 

ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตใหม่ทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่เป็นลูก หลาน น้อง พี่ ญาติ ของคนไทยทั้งหลาย  

สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พ่อแม่คุณให้มา ก็คือการศึกษา     แล้วการศึกษา ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน หรือในรั้วมหาวิทยาลัย เท่านั้น   แต่ควรเปิดกว้างไปทุกสถานที่ ทุกสังคม ทุกสิ่งแวดล้อม 

การเรียนรู้และเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง และหมดสิ้นข้อกังขาใดๆ  นันแหละคือที่สุดของการศึกษา  ตราบจนกระทั่งเริ่มมีข้อสงสัยขึ้นมาใหม่

 

Undefined
TSwad's picture

เพลงรับน้องใหม่เมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน ไม่ทราบผู้แต่ง

 

น้องเอ๋ย  น้องใหม่                         ใฝ่ฝัน ขยันศึกษา  

หมั่นเรียน เพียรค้นตำรา                 น้องเอย น้องหาสิ่งใด

น้องเอย    น้องรัก                         เรียนหนัก จะก้าวไปไหน

เรียนเพื่อประโยชน์ของใคร             น้องให้อะไรแก่ตน

มองดูสังคมรอบด้าน                      ปวงชนทำงานเช้ายันค่ำ

สังคมไม่เคยยุติธรรม                     มวลชนระกำทุกข์ทน

น้องเอ๋ย  น้องใหม่                        สดใส  บริสุทธิ์เหมือนดังหยาดฝน 

เรียนไป   เพื่อรับใช้มวลชน             สร้างตน สร้างสังคม  ให้สมบูรณ์

By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง

TSwad's picture

ภาพนี้มี  Doctor (PhD.) ๑๒ ท่าน  (อาจมากกว่า ๑๒ ท่าน)

  1. คนมีหนวดใส่แว่นอุ้มเด็ก  ดร. อภิชัย  .......   (ซ้ง)  ทุนธรรมศาตร์ เศรษฐศาตร์  ปัจุบันเป็น ผอ EXIM Bank
  2. เหนือขึ้นไปใส่แว่น ยิ้มให้กล้อง คือ ศาสดาจาร์ย ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู  อดีต คณบดีรัฐศาตร์ จุฬา ปัจุบันทำงานให้สถาบันพระปกเกล้า
  3. ใต้ดร. อภิชัย คือ ดร..... (แดง) อดีต คณบดีอักษรศาตร์ จุฬา (เกษียณแล้ว)
  4. ขวามือ   ดร. อภิชัย คือ ดร.  วิชัย วิทศุภพากรณ์ ปัจุบัน ทำงานให้รัฐบาลสหรัฐ FEMA (Federal Emergency Management Agency)  U.S. Department of Homeland Security
  5.  หน้า ดร.  วิชัย  คือ ดร. ........(อาจารย์ปืน) เศรษฐศาตร์ ม.เกษตรศาตร์ (เกษียณแล้ว) 
  6. ซ้าย(ของภาพ)ล่างสุด คือ ดร สมบูรณ์ ......... อดีต VP บริษัททีพีไอ
  7. ขวามือ   ดร.สมบูรณ์ คือ ศาสดาจาร์ย ดร. อุทัยวรรณ แสงวนิชย์ นร.ทุนคิงส์ หรือ ทุนอานันทมหิดล  ปัจุบันสอนและวิจัยอยู่ภาควิชาเพาะเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) ม.เกษตรศาตร์
  8. to be continue

 

หมายเหตุ:  ถ้าสะกดชื่อ  สกุล ตำแหน่ง ผิดพลาด หรือ จำไม่ได้ (เว้นว่างไว้) ต้องขออภัยไว้ณ.ที่นี้          สำหรับท่านที่เกือบหรือ เฉียด PhD   เราก็คิดถึงท่านด้วยเท่าๆกัน  ติดต่อมาที่ siwadune@msn.com

 

By TSwad --

 

{{{{Cummon in, hold my hands and let's walk together}}}} == สัญญาประคอง